83 94 52 53 54 61 76 80 81 85 87 89 92 96 211

Integrovaný systém

idsjmkPod pojmem integrovaný dopravní systém se rozumí takový způsob zajištění veřejné dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami a pravidelnými intervaly mezi spoji.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, zkráceně IDS JMK, vzniká postupně po etapách. Cílem je jeho zavedení na celém území kraje.

IDS propojuje autobusovou dopravu, vlakovou dopravu, tramvajovou dopravu a městskou hromadnou dopravu. Na jednu jízdenku pojedete vlakem, autobusem a MHD při perfektní časové návaznosti a logickému uspořádání linek odpovídají potřebám cestujících.

Ke stažení:

pdfMapa IDS JMK                                                                                                                                                          
pdfSmluvní a přepravní podmínky IDS JMK

 

Nahoru